Powołanie Stowarzyszenia

Na spotkaniu w dniu 24 stycznia 2022 r w Warszawie uczestnicy zebrania założycielskiego postanowili powołać stowarzyszenie, którego pełna nazwa będzie brzmieć: Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Fotowoltaiki, w skrócie: PSRF.

Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie. Za uchwałą głosowało 8 osób.

Celem powołanego Stowarzyszenia będzie:

  • działalność edukacyjna w zakresie instalacji fotowoltaicznych,
  • opracowywanie standardów w zakresie realizacji inwestycji w elektrownie fotowoltaiczne,
  • opracowanie standardów i norm branżowych i ich adaptacja do prawodawstwa krajowego,
  • popularyzacja dobrych praktyk w zakresie realizacji inwestycji z zakresu instalacji fotowoltaicznych,
  • udział w pracach nad tworzeniem prawa w zakresie odnawialnych źródeł energii,
  • promocja odnawialnych źródeł energii w szczególności systemów fotowoltaicznych,
  • promowanie dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa instalacji odnawialnych źródeł energii, w szczególności systemów fotowoltaicznych.

Zapraszamy specjalistów i podmioty sektora PV do przyłączenia się do nowopowstałej organizacji i wsparcie naszych wysiłków na rzecz dalszego rozwoju fotowoltaiki w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *