Prezentacja na VIII Kongresie Energetycznym DISE

W dniach 28-29.09.2022 miał miejsce VIII Kongresie Energetyczny DISE Bezpieczeństwo dostaw energii w dobie transformacji w którym brał udział członek PSRF – Sławomir Suski, gdzie prezentował główne problemy związane z …

Powołanie Stowarzyszenia

Na spotkaniu w dniu 24 stycznia 2022 r w Warszawie uczestnicy zebrania założycielskiego postanowili powołać stowarzyszenie, którego pełna nazwa będzie brzmieć: Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Fotowoltaiki, w skrócie: PSRF. Uchwała została …